สาย Mini HDMI to HDMI Cable สนับสนุน 3D & 4K พร้อมเสียง ความยาว1.5 เมตร ใช้ต่อ สำหรับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ เครื่องเล่นวีดีโอ HDTV คอมพิวเตอร์

สาย Mini HDMI to HDMI Cable สนับสนุน 3D & 4K พร้อมเสียง ความยาว1.5 เมตร ใช้ต่อ สำหรับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ เครื่องเล่นวีดีโอ HDTV คอมพิวเตอร์

สาย Mini HDMI to HDMI Cable, สนับสนุน 3D & 4K พร้อมเสียง ความยาว1.5 เมตร ใช้ต่อ สำหรับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ เครื่องเล่นวีดีโอ HDTV คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Mini HDMI ทุกชนิด ออกเป็น HDMI เพื่อแสดงภาพขึ้น จอทีวี จอมอนิเตอร์ โปรเจคเตอร์Length of 1.5 meter

สาย Mini HDMI to HDMI Cable, สนับสนุน 3D & 4K พร้อมเสียง ความยาว1.5 เมตร ใช้ต่อ สำหรับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ เครื่องเล่นวีดีโอ HDTV คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Mini HDMI ทุกชนิด ออกเป็น HDMI เพื่อแสดงภาพขึ้น จอทีวี จอมอนิเตอร์ โปรเจคเตอร์Length of 1.5 meter

สาย Mini HDMI to HDMI Cable, สนับสนุน 3D & 4K พร้อมเสียง ความยาว1.5 เมตร ใช้ต่อ สำหรับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ เครื่องเล่นวีดีโอ HDTV คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Mini HDMI ทุกชนิด ออกเป็น HDMI เพื่อแสดงภาพขึ้น จอทีวี จอมอนิเตอร์ โปรเจคเตอร์Length of 1.5 meter

รีวิว สาย Mini HDMI to HDMI Cable สนับสนุน 3D & 4K พร้อมเสียง ความยาว1.5 เมตร ใช้ต่อ สำหรับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ เครื่องเล่นวีดีโอ HDTV คอมพิวเตอร์

สาย Mini HDMI to HDMI Cable สนับสนุน 3D & 4K พร้อมเสียง ความยาว1.5 เมตร ใช้ต่อ สำหรับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ เครื่องเล่นวีดีโอ HDTV คอมพิวเตอร์
ราคา 38.00 บาท