หัวแร้ง บัดกรี ไฟฟ้า แบบพกพา ใช้กับ usb พอร์ต (USB Soldering Iron )

หัวแร้ง บัดกรี ไฟฟ้า แบบพกพา ใช้กับ usb พอร์ต (USB Soldering Iron )

คูณสมบัติ: ใช้งานร่วมกับ พอร์ต USB ทั่วไป เช่น Power bank, Port USB ในรถ หรือ พอร์ต USB ของโน็ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์เป็นต้น มีขนาดเล็ก กระทัดรัด ร้อนเร็ว และเย็นตัวเร็ว เมื่อถอดออกจาก USB พอร์ต ปลายหัวบัดกรี ถอดเปลี่ยนได้ง่ายมาก ร้อนเร็ว ภายในเวลา 15 วินาที เย็นตัวได้เร็ว ภายในเวลา 30 วินาที ปลายหัวบัดกรี มีอายุยาวนาน มีปุ่ม สตาร์ทการทำงาน เพียงแตะเครื่องก็ทำงานทันที ถ้าเราไม่ใช้งาน ภายใน 25 วินาที หลอดไฟแสดงสถานะจะดับลง และอยู่ในโหมด Stanby โดยอัตโนมัติ เมื่อเราแตะปุ่ม Start การทำงาน จะมีไฟ Show ก็สามารถเริ่มบัดกรีได้ต่อทันที Input: USB 5V Power: 8W การจ่ายอุณหภูมิ : 380-400° การทำความร้อน : <15 วินาที เวลาคูลดาวน์ : <30 วินาที เมื่อไม่ใช้งาน จะปิดอัตโนมัติ : 25 วินาที มีไฟแสดงสถานะการทำงาน ความยาวของหัวแร้ง 16.2 ซม. สายไฟยาว 1.5 เมตร

คูณสมบัติ: ใช้งานร่วมกับ พอร์ต USB ทั่วไป เช่น Power bank, Port USB ในรถ หรือ พอร์ต USB ของโน็ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์เป็นต้น มีขนาดเล็ก กระทัดรัด ร้อนเร็ว และเย็นตัวเร็ว เมื่อถอดออกจาก USB พอร์ต ปลายหัวบัดกรี ถอดเปลี่ยนได้ง่ายมาก ร้อนเร็ว ภายในเวลา 15 วินาที เย็นตัวได้เร็ว ภายในเวลา 30 วินาที ปลายหัวบัดกรี มีอายุยาวนาน มีปุ่ม สตาร์ทการทำงาน เพียงแตะเครื่องก็ทำงานทันที ถ้าเราไม่ใช้งาน ภายใน 25 วินาที หลอดไฟแสดงสถานะจะดับลง และอยู่ในโหมด Stanby โดยอัตโนมัติ เมื่อเราแตะปุ่ม Start การทำงาน จะมีไฟ Show ก็สามารถเริ่มบัดกรีได้ต่อทันที Input: USB 5V Power: 8W การจ่ายอุณหภูมิ : 380-400° การทำความร้อน : <15 วินาที เวลาคูลดาวน์ : <30 วินาที เมื่อไม่ใช้งาน จะปิดอัตโนมัติ : 25 วินาที มีไฟแสดงสถานะการทำงาน ความยาวของหัวแร้ง 16.2 ซม. สายไฟยาว 1.5 เมตร

คูณสมบัติ: ใช้งานร่วมกับ พอร์ต USB ทั่วไป เช่น Power bank, Port USB ในรถ หรือ พอร์ต USB ของโน็ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์เป็นต้น มีขนาดเล็ก กระทัดรัด ร้อนเร็ว และเย็นตัวเร็ว เมื่อถอดออกจาก USB พอร์ต ปลายหัวบัดกรี ถอดเปลี่ยนได้ง่ายมาก ร้อนเร็ว ภายในเวลา 15 วินาที เย็นตัวได้เร็ว ภายในเวลา 30 วินาที ปลายหัวบัดกรี มีอายุยาวนาน มีปุ่ม สตาร์ทการทำงาน เพียงแตะเครื่องก็ทำงานทันที ถ้าเราไม่ใช้งาน ภายใน 25 วินาที หลอดไฟแสดงสถานะจะดับลง และอยู่ในโหมด Stanby โดยอัตโนมัติ เมื่อเราแตะปุ่ม Start การทำงาน จะมีไฟ Show ก็สามารถเริ่มบัดกรีได้ต่อทันที Input: USB 5V Power: 8W การจ่ายอุณหภูมิ : 380-400° การทำความร้อน : <15 วินาที เวลาคูลดาวน์ : <30 วินาที เมื่อไม่ใช้งาน จะปิดอัตโนมัติ : 25 วินาที มีไฟแสดงสถานะการทำงาน ความยาวของหัวแร้ง 16.2 ซม. สายไฟยาว 1.5 เมตร

รีวิว หัวแร้ง บัดกรี ไฟฟ้า แบบพกพา ใช้กับ usb พอร์ต (USB Soldering Iron )

หัวแร้ง บัดกรี ไฟฟ้า แบบพกพา ใช้กับ usb พอร์ต (USB Soldering Iron )
ราคา 317.00 บาท

Related Posts