KOME LIFE โต๊ะคอม โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะวางของอเนกประสงค์ โต๊ะทำงาน ปรับระดับได้ Overbed Table ยาว60 * กว้าง40 & ยาว80 * กว้าง40

KOME LIFE โต๊ะคอม โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะวางของอเนกประสงค์ โต๊ะทำงาน ปรับระดับได้ Overbed Table ยาว60 * กว้าง40 & ยาว80 * กว้าง40

สเปค:โต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กข้างเตียง สำหรับนั่งทำงาน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ รับประทานอาหาร หรือวางของ มีล้อทั้ง 4 มุม ทำให้เคลื่อนย้ายง่าย เลื่อนใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นดีไซน์เรียบง่าย หรูหรา สวยงาม มุมโต๊ะมีลักษณะโค้งมน ป้องกันการเดินชนหรือกันกระแทกวัสดุโครงโต๊ะ : ทำจากเหล็กชุบ เคลือบสี แข็งแรง คงทน รองรับน้ำหนักได้ดี ขนาด: 60 * 40 ซมขนาด: 80 * 40 ซม60*40cm สามารถปรับความสูงได้ถึง 66-85 เซนติเมตร80*40cm สามารถปรับความสูงได้ถึง 68-90 เซนติเมตรขนาดสินค้า: ยาว60 * กว้าง40 cm,ยาว80 * กว้าง40 cmน้ำหนักสินค้าประมาณ 4 / 4.8 กิโลกรัม

สเปค:โต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กข้างเตียง สำหรับนั่งทำงาน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ รับประทานอาหาร หรือวางของ มีล้อทั้ง 4 มุม ทำให้เคลื่อนย้ายง่าย เลื่อนใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นดีไซน์เรียบง่าย หรูหรา สวยงาม มุมโต๊ะมีลักษณะโค้งมน ป้องกันการเดินชนหรือกันกระแทกวัสดุโครงโต๊ะ : ทำจากเหล็กชุบ เคลือบสี แข็งแรง คงทน รองรับน้ำหนักได้ดี ขนาด: 60 * 40 ซมขนาด: 80 * 40 ซม60*40cm สามารถปรับความสูงได้ถึง 66-85 เซนติเมตร80*40cm สามารถปรับความสูงได้ถึง 68-90 เซนติเมตรขนาดสินค้า: ยาว60 * กว้าง40 cm,ยาว80 * กว้าง40 cmน้ำหนักสินค้าประมาณ 4 / 4.8 กิโลกรัม

สเปค:โต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กข้างเตียง สำหรับนั่งทำงาน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ รับประทานอาหาร หรือวางของ มีล้อทั้ง 4 มุม ทำให้เคลื่อนย้ายง่าย เลื่อนใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นดีไซน์เรียบง่าย หรูหรา สวยงาม มุมโต๊ะมีลักษณะโค้งมน ป้องกันการเดินชนหรือกันกระแทกวัสดุโครงโต๊ะ : ทำจากเหล็กชุบ เคลือบสี แข็งแรง คงทน รองรับน้ำหนักได้ดี ขนาด: 60 * 40 ซมขนาด: 80 * 40 ซม60*40cm สามารถปรับความสูงได้ถึง 66-85 เซนติเมตร80*40cm สามารถปรับความสูงได้ถึง 68-90 เซนติเมตรขนาดสินค้า: ยาว60 * กว้าง40 cm,ยาว80 * กว้าง40 cmน้ำหนักสินค้าประมาณ 4 / 4.8 กิโลกรัม

รีวิว KOME LIFE โต๊ะคอม โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะวางของอเนกประสงค์ โต๊ะทำงาน ปรับระดับได้ Overbed Table ยาว60 * กว้าง40 & ยาว80 * กว้าง40

KOME LIFE โต๊ะคอม โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะวางของอเนกประสงค์ โต๊ะทำงาน ปรับระดับได้ Overbed Table ยาว60 * กว้าง40 & ยาว80 * กว้าง40
ราคา 289.00 บาท

Related Posts