MUISUNGSHOP จิ๊กซอว์ไม้ จิ๊กซอไม้รูปสัตว์ ตัวต่อไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 24 ชิ้น

MUISUNGSHOP จิ๊กซอว์ไม้ จิ๊กซอไม้รูปสัตว์ ตัวต่อไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 24 ชิ้น

MUISUNGSHOP จิ๊กซอว์ไม้ จิ๊กซอไม้รูปสัตว์ ตัวต่อไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 24 ชิ้น จำนวน 24 ชิ้น ขนาด กว้าง 15 *22.5 *0.4 ซม. (วัดมือ) นน. 0.12 กรัม ทำจากแผ่นไม้ ทนทาน ไม่มีภาพพื้นหลัง ลค.ต้องเอาภาพจากร้านไปเปิดให้ ลูกดู นะจ๊ะ วัสดุทำจากไม้ สีสันสดใส มีสามหมวด (F-farm)ฟาร์ม // (S-sea)ทะเล // (J-jungle)ป่า—————-ทำไมต้องให้ลูกเล่นจิ๊กซอเพราะ…..จิ๊กซอ ได้รับการยอมรับว่าเป็นของเล่นที่พัฒนา EF หรือทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ อันเป็นทักษะที่คอมพิวเตอร์ หรือ AI ไม่สามารถทดแทนได้ ประโยชน์ที่ลูกจะได้รับจากการต่อจิ๊กซอว์1. ทำให้มีสมาธิมากขึ้น เพราะเวลาต่อจิ๊กซอว์ เราจะมีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับจิ๊กซอว์แต่ละตัวที่กำลังหาที่ลงให้ได้2. เป็นการฝึกการสังเกต เพราะการนำจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมาต่อกันเพื่อให้เป็นภาพที่ถูกต้อง นั้น เด็กจะต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาพ 3. เป็นการฝึกความอดทน มีการตั้งเป้าหมาย เพราะกว่าจะหาช่องลงให้จิ๊กซอว์แต่ละชิ้นนั้น ต้องใช้ความพยายามพอสมควร4. ฝึกการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ที่ละเอียด มีความรอบคอบ5. สร้างความผูกพัน หากไม่สามารถต่อได้โดยลำพัง หรือเกิดอาการเบื่อ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยต่อได้ เพื่อเป็นการใช้เวลาร่วมกัน6. ได้ความภูมิใจเมื่อทำเสร็จ แถมได้ภาพแขวนสวยๆ จากฝีมือตัวเอง———————————-Here are 10 reasons why jigsaw puzzles are fantastic:1. Fine motor developmentJigsaw puzzles help to develop and refine a child’s fine motor skills. In order to play with a jigsaw puzzle, children need to pick up, pinch and hold pieces, move them around and manipulate them into the correct slots.2. Hand and eye coordinationPlaying with jigsaws requires trial and error. If a piece doesn’t fit, a child must put it down and try another one. This is all fantastic practice for developing a child’s hand and eye coordination.Usborne The Jungle Book and JigsawFrom 9 pieces to 300, Usborne jigsaws are for all ages and abilities3. Problem solving and logical reasoning Completing a jigsaw puzzle successfully can’t be cheated so your child needs to use critical thinking, reasoning skills and problem solving – all skills which are valuable in later life.Children will find that their completion time improves with each puzzle and they begin to think more logically and develop strategies for problem solving, such as sorting pieces by colour and pattern and searching for pieces in certain shapes.4. Spatial awarenessClinical trials* have proved that by working out how smaller pieces fit into the bigger picture children develop their skills of movement, depth and distance perception – known to neurologists as visuospatial functioning!5. Cognitive skillsJigsaw puzzles come in a wide array of topics. Among Usborne’s vast range there are zoo animals, farm animals, maps and atlases, the solar system, fairy tales and even the periodic table. Jigsaws are a great way of arousing children’s interest in a subject but also committing information to memory – known as subliminal learning or learning through play. Jigsaws are a great way to learn about the world6. Improved memory and attention spanJigsaw puzzles are especially good at reinforcing existing connections between our brain cells and therefore improving short-term memory. One study** reveals that playing jigsaw puzzles can reduce our chances of developing certain types of mental illness, memory loss and dementia later in life. It also helps children to improve their ability to focus for long hours, learning perseverance and patience along the way.7. Self esteem “I did it!” Completing a jigsaw puzzle gives children a great sense of satisfaction and pride in themselves. It’s a great boost to self-confidence and self-esteem, which will give them confidence to take on other bigger challenges whilst keeping a positive growth mind-set.8. Teamwork By working together as a family or collaborating with a friend over a jigsaw puzzle, a child is practising valuable life skills, such as communication, sharing, turn taking, allocating tasks in order to succeed, and lending support to their team member.9. Meditative benefitsAs children concentrate on a jigsaw puzzle their minds are completely focussed. Whilst tasked with searching for colours and shapes, they’re allowing their brains to let go of any stresses and anxieties, creating calm and well-being.10. Last, but not least – It’s FUN!Children of all ages love jigsaw puzzles. As do adults. Don’t just reserve jigsaw puzzles for rainy days, enjoy them together at any time and reap the benefits. A puzzle keeps the whole family entertained for hours on end. Browse Usborne jigsaw puzzles – there’s something for children of every age.#muisungshop #ของเล่นไม้ #ของเล่นเสริมพัฒนาการ #ของเล่นเด็ก

MUISUNGSHOP จิ๊กซอว์ไม้ จิ๊กซอไม้รูปสัตว์ ตัวต่อไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 24 ชิ้น จำนวน 24 ชิ้น ขนาด กว้าง 15 *22.5 *0.4 ซม. (วัดมือ) นน. 0.12 กรัม ทำจากแผ่นไม้ ทนทาน ไม่มีภาพพื้นหลัง ลค.ต้องเอาภาพจากร้านไปเปิดให้ ลูกดู นะจ๊ะ วัสดุทำจากไม้ สีสันสดใส มีสามหมวด (F-farm)ฟาร์ม // (S-sea)ทะเล // (J-jungle)ป่า—————-ทำไมต้องให้ลูกเล่นจิ๊กซอเพราะ…..จิ๊กซอ ได้รับการยอมรับว่าเป็นของเล่นที่พัฒนา EF หรือทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ อันเป็นทักษะที่คอมพิวเตอร์ หรือ AI ไม่สามารถทดแทนได้ ประโยชน์ที่ลูกจะได้รับจากการต่อจิ๊กซอว์1. ทำให้มีสมาธิมากขึ้น เพราะเวลาต่อจิ๊กซอว์ เราจะมีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับจิ๊กซอว์แต่ละตัวที่กำลังหาที่ลงให้ได้2. เป็นการฝึกการสังเกต เพราะการนำจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมาต่อกันเพื่อให้เป็นภาพที่ถูกต้อง นั้น เด็กจะต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาพ 3. เป็นการฝึกความอดทน มีการตั้งเป้าหมาย เพราะกว่าจะหาช่องลงให้จิ๊กซอว์แต่ละชิ้นนั้น ต้องใช้ความพยายามพอสมควร4. ฝึกการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ที่ละเอียด มีความรอบคอบ5. สร้างความผูกพัน หากไม่สามารถต่อได้โดยลำพัง หรือเกิดอาการเบื่อ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยต่อได้ เพื่อเป็นการใช้เวลาร่วมกัน6. ได้ความภูมิใจเมื่อทำเสร็จ แถมได้ภาพแขวนสวยๆ จากฝีมือตัวเอง———————————-Here are 10 reasons why jigsaw puzzles are fantastic:1. Fine motor developmentJigsaw puzzles help to develop and refine a child’s fine motor skills. In order to play with a jigsaw puzzle, children need to pick up, pinch and hold pieces, move them around and manipulate them into the correct slots.2. Hand and eye coordinationPlaying with jigsaws requires trial and error. If a piece doesn’t fit, a child must put it down and try another one. This is all fantastic practice for developing a child’s hand and eye coordination.Usborne The Jungle Book and JigsawFrom 9 pieces to 300, Usborne jigsaws are for all ages and abilities3. Problem solving and logical reasoning Completing a jigsaw puzzle successfully can’t be cheated so your child needs to use critical thinking, reasoning skills and problem solving – all skills which are valuable in later life.Children will find that their completion time improves with each puzzle and they begin to think more logically and develop strategies for problem solving, such as sorting pieces by colour and pattern and searching for pieces in certain shapes.4. Spatial awarenessClinical trials* have proved that by working out how smaller pieces fit into the bigger picture children develop their skills of movement, depth and distance perception – known to neurologists as visuospatial functioning!5. Cognitive skillsJigsaw puzzles come in a wide array of topics. Among Usborne’s vast range there are zoo animals, farm animals, maps and atlases, the solar system, fairy tales and even the periodic table. Jigsaws are a great way of arousing children’s interest in a subject but also committing information to memory – known as subliminal learning or learning through play. Jigsaws are a great way to learn about the world6. Improved memory and attention spanJigsaw puzzles are especially good at reinforcing existing connections between our brain cells and therefore improving short-term memory. One study** reveals that playing jigsaw puzzles can reduce our chances of developing certain types of mental illness, memory loss and dementia later in life. It also helps children to improve their ability to focus for long hours, learning perseverance and patience along the way.7. Self esteem “I did it!” Completing a jigsaw puzzle gives children a great sense of satisfaction and pride in themselves. It’s a great boost to self-confidence and self-esteem, which will give them confidence to take on other bigger challenges whilst keeping a positive growth mind-set.8. Teamwork By working together as a family or collaborating with a friend over a jigsaw puzzle, a child is practising valuable life skills, such as communication, sharing, turn taking, allocating tasks in order to succeed, and lending support to their team member.9. Meditative benefitsAs children concentrate on a jigsaw puzzle their minds are completely focussed. Whilst tasked with searching for colours and shapes, they’re allowing their brains to let go of any stresses and anxieties, creating calm and well-being.10. Last, but not least – It’s FUN!Children of all ages love jigsaw puzzles. As do adults. Don’t just reserve jigsaw puzzles for rainy days, enjoy them together at any time and reap the benefits. A puzzle keeps the whole family entertained for hours on end. Browse Usborne jigsaw puzzles – there’s something for children of every age.#muisungshop #ของเล่นไม้ #ของเล่นเสริมพัฒนาการ #ของเล่นเด็ก

MUISUNGSHOP จิ๊กซอว์ไม้ จิ๊กซอไม้รูปสัตว์ ตัวต่อไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 24 ชิ้น จำนวน 24 ชิ้น ขนาด กว้าง 15 *22.5 *0.4 ซม. (วัดมือ) นน. 0.12 กรัม ทำจากแผ่นไม้ ทนทาน ไม่มีภาพพื้นหลัง ลค.ต้องเอาภาพจากร้านไปเปิดให้ ลูกดู นะจ๊ะ วัสดุทำจากไม้ สีสันสดใส มีสามหมวด (F-farm)ฟาร์ม // (S-sea)ทะเล // (J-jungle)ป่า—————-ทำไมต้องให้ลูกเล่นจิ๊กซอเพราะ…..จิ๊กซอ ได้รับการยอมรับว่าเป็นของเล่นที่พัฒนา EF หรือทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ อันเป็นทักษะที่คอมพิวเตอร์ หรือ AI ไม่สามารถทดแทนได้ ประโยชน์ที่ลูกจะได้รับจากการต่อจิ๊กซอว์1. ทำให้มีสมาธิมากขึ้น เพราะเวลาต่อจิ๊กซอว์ เราจะมีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับจิ๊กซอว์แต่ละตัวที่กำลังหาที่ลงให้ได้2. เป็นการฝึกการสังเกต เพราะการนำจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมาต่อกันเพื่อให้เป็นภาพที่ถูกต้อง นั้น เด็กจะต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาพ 3. เป็นการฝึกความอดทน มีการตั้งเป้าหมาย เพราะกว่าจะหาช่องลงให้จิ๊กซอว์แต่ละชิ้นนั้น ต้องใช้ความพยายามพอสมควร4. ฝึกการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ที่ละเอียด มีความรอบคอบ5. สร้างความผูกพัน หากไม่สามารถต่อได้โดยลำพัง หรือเกิดอาการเบื่อ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยต่อได้ เพื่อเป็นการใช้เวลาร่วมกัน6. ได้ความภูมิใจเมื่อทำเสร็จ แถมได้ภาพแขวนสวยๆ จากฝีมือตัวเอง———————————-Here are 10 reasons why jigsaw puzzles are fantastic:1. Fine motor developmentJigsaw puzzles help to develop and refine a child’s fine motor skills. In order to play with a jigsaw puzzle, children need to pick up, pinch and hold pieces, move them around and manipulate them into the correct slots.2. Hand and eye coordinationPlaying with jigsaws requires trial and error. If a piece doesn’t fit, a child must put it down and try another one. This is all fantastic practice for developing a child’s hand and eye coordination.Usborne The Jungle Book and JigsawFrom 9 pieces to 300, Usborne jigsaws are for all ages and abilities3. Problem solving and logical reasoning Completing a jigsaw puzzle successfully can’t be cheated so your child needs to use critical thinking, reasoning skills and problem solving – all skills which are valuable in later life.Children will find that their completion time improves with each puzzle and they begin to think more logically and develop strategies for problem solving, such as sorting pieces by colour and pattern and searching for pieces in certain shapes.4. Spatial awarenessClinical trials* have proved that by working out how smaller pieces fit into the bigger picture children develop their skills of movement, depth and distance perception – known to neurologists as visuospatial functioning!5. Cognitive skillsJigsaw puzzles come in a wide array of topics. Among Usborne’s vast range there are zoo animals, farm animals, maps and atlases, the solar system, fairy tales and even the periodic table. Jigsaws are a great way of arousing children’s interest in a subject but also committing information to memory – known as subliminal learning or learning through play. Jigsaws are a great way to learn about the world6. Improved memory and attention spanJigsaw puzzles are especially good at reinforcing existing connections between our brain cells and therefore improving short-term memory. One study** reveals that playing jigsaw puzzles can reduce our chances of developing certain types of mental illness, memory loss and dementia later in life. It also helps children to improve their ability to focus for long hours, learning perseverance and patience along the way.7. Self esteem “I did it!” Completing a jigsaw puzzle gives children a great sense of satisfaction and pride in themselves. It’s a great boost to self-confidence and self-esteem, which will give them confidence to take on other bigger challenges whilst keeping a positive growth mind-set.8. Teamwork By working together as a family or collaborating with a friend over a jigsaw puzzle, a child is practising valuable life skills, such as communication, sharing, turn taking, allocating tasks in order to succeed, and lending support to their team member.9. Meditative benefitsAs children concentrate on a jigsaw puzzle their minds are completely focussed. Whilst tasked with searching for colours and shapes, they’re allowing their brains to let go of any stresses and anxieties, creating calm and well-being.10. Last, but not least – It’s FUN!Children of all ages love jigsaw puzzles. As do adults. Don’t just reserve jigsaw puzzles for rainy days, enjoy them together at any time and reap the benefits. A puzzle keeps the whole family entertained for hours on end. Browse Usborne jigsaw puzzles – there’s something for children of every age.#muisungshop #ของเล่นไม้ #ของเล่นเสริมพัฒนาการ #ของเล่นเด็ก

รีวิว MUISUNGSHOP จิ๊กซอว์ไม้ จิ๊กซอไม้รูปสัตว์ ตัวต่อไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 24 ชิ้น

MUISUNGSHOP จิ๊กซอว์ไม้ จิ๊กซอไม้รูปสัตว์ ตัวต่อไม้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 24 ชิ้น
ราคา 24.39 บาท

Related Posts